Brug af brænderen

Alle dele skal være af fødevarekvalitet PP- eller PE-plast.

bild-1 Vask alle plastdelene. Al plast kan vaskes i en opvaskemaskine.
bild-2
Anbring den lave spand – med bunden i vejret – på bunden af den store spand.
bild-3
Anbring den falske bund oven på den lave spand.
bild-4
Anbring 10 liter spanden med 8-9 liter mæsk oven på den falske bund inde i den store spand.
bild-5 Sæt låget på den store spand og sørg for, at det er tæt tillukket.
bild-6 Påsæt gærrøret.
bild-7 Sænk varmelegemet ned i 10 liter spanden og sæt proppen tæt i låget. Tænd for strømmen til varmelegemet. Et digitaltermometer med føleren placeret i mæsken
kan anbefales.

Temperaturen i mæsken skal holdes på 45 – 50 C

bild-8b Vent nogle timer og se fordampningen og kondenseringen starte.
bild-8a Lad det står i 3-4 dage, indtil du har 2-2½ liter +40% alkohol eller 3 liter 35-40% alkohol. Eller opsaml 2-2½ liter +40% alkohol, genstart processen og opsaml 1½-2 liter mere til senere gendestillation.

Du kan også lade det køre, indtil du har 4 liter alkohol og så senere destillere dette en gang til for at får 50-55% alkohol.

bild-10

Rens alkoholen med aktivt kul.

homedistiller

Når alkoholen er drikkeklar, behøver du nok ikke yderligere vejledning :o)

copyright